Ochrana osobních údajů

Všeobecné informace

Tyto stránky slouží pouze k propagaci produktů serveru Gigamat.cz. Po kliknutí na tlačítko „Koupit“ se dostanete na stránky gigamat.cz, kde můžete daný produkt zakoupit. Ochrana osobních údajů je tedy řešena zejména na straně serveru Gigamat.cz .

Ochrana osobních údajů na serveru Gigamat.cz

Aktuální znění informace o ochraně osobních údajů najdete na stránkách https://www.gigamat.cz/

Ochrana osobních údajů na serveru Fenixnaradi.cz

Vzhledem k tomu, že na straně fenixnaradi.cz nedochází k žádnému zadávání osobních dat (viz všeobecné informace), jsou na tomto webu použity pouze nástroje třetích stran k získávání statistických dat. Provozovatel webu nemá přímý přístup k těmto informacím, jen v rámci možností, které třetí strany dávají k dispozici. Veškeré údaje, ke kterým má provozovatel webu přístup jsou anonymizovány, tj. nelze je spojit s konkrétní osobou, a tedy nenesou prvky definice osobních dat.

Zásady zpracování osobních dat naleznete na stránkách jednotlivých produktů, které tento web používá. Jedná se o

  • Google Analytics
  • Alexa
  • McAffee Secure Site
  • TopList